Sundstrands förskola

PJ Bygg bygger för Uddevalla Kommun förskolan Sundstrand på Västra Sundskogsvägen i Uddevalla.
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och personalutrymmen.
Förutom huvudbyggnaden utförs komplementsbyggnader, gård, parkering och angöring.

Produktion på plats kommer att komma igång början av 2019.