Studentlägenheter Östra Kålltorp, Göteborg

Nyproduktion av 123 studentlägenheter, byggstart våren 2019.

Beställare: SGS Studentbostäder