Stora Tolseredsvägen BmSS

Nybyggnation av bostad med särskild service (BmSS) på 554 m2

(BTA) i ett plan. Bostaden innefattar sex lägenheter, personalutrymmen, gemensamhetsutrymme och teknikutrymmen.

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen