Södra Långströmsparken BmSS

Nybyggnation av bostad med särskild service (BmSS) på 524 m2 (BTA) i ett plan.

Bostaden innefattar sex lägenheter, personalutrymmen, gemensamhetsutrymme och teknikutrymmen.

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen