BRF Sjöutsikten – Nybyggnad av fyra flerbostadshus

Nybyggnad av totalt 4 flerbostadshus i två våningar med 4-6 lägenheter i varje hus samt erforderliga komplementsbyggnader. Totalt 18 lägenheter. Husen skall uppföras i Ucklum med utsikt över Hällungen.

Beställare: Privatbostäder AB