Om- & Tillbyggnad Tjörns Ishall

Nybyggnation ca 560 m2 i två plan totalt ca 1120 m2. På bottenplan blir det 6 st nya omklädningsrum samt en entréhall med hiss och trappa till plan 2. Där inrymmer kontorsrum, samlingslokal, toalettgrupper. Befintlig läktare renoveras så de håller dagens brand och tillgänglighetskrav.

Byggstart maj 2021