Öjersjö storegård, om – & tillbyggnad av skola F-9

Projektet består av, nyproduktion, tillbyggnad av två huskroppar samt ombyggnad/uppdatering av befintliga skollokaler då skolan skall utökas med högstadieverksamhet.

Projekt Öjersjö Storegård, Partille kommun