BRF Skalberget – Nybyggnad av fem flerbostadshus

Nybyggnad av totalt 5 flerbostadshus i två våningar med 4-6 lägenheter i varje hus samt erforderliga komplementsbyggnader. Totalt 22 lägenheter. Området kommer att inrymma kvartershus med bastu, förråd, egen parkeringsplats, härliga balkonger i övre plan och stora träaltaner på bottenvåning. Husen skall uppföras i Hunnebostrand

Beställare: Privatbostäder AB