Cirkus kvarnen, Uddevalla

Nybygge av en cirkusbyggnad om ca 300m2. Ljungskile

Byggnaden skall vara tillgänglighetsanpassad och ändamålsenlig och kunna möjliggöra kontinuerlig cirkusverksamhet för vår målgrupp: barn och ungdomar med och utan funktionsvariationer, i olika åldrar, med olika bakgrund, historia och nationalitet.

Beställare: Ideell förening