Brf Nordsjökajen – Bleket

Nyproduktion av 33 lägenheter i tre huskroppar med ett gemensamt garage och källare. Bostadsrättsföreningen är beläget på Mossholmen, direkt i anslutning till havet och en vacker utsikt mot Klädesholmen.

Byggtid

2018-01-01 – 2019-06-01

Entreprenadform

Totalentreprenad

BRF Utsikten – Skärhamn

Nyproduktion av 16 lägenheter i fyra huskroppar.

Byggtid

2018-03-01 – 2019-05-31

Entreprenadform

Totalentreprenad

ROT Östanvindsvägen – Uddevalla

Projektet avser ROT renovering av 6 hyresfastigheter på området Unneröd i Uddevalla. Husen är byggda 1965-1966, omfattningen har varit tak, fasad, fönster, kök, badrum och stambyte. Arbetet utfördes med kvarboende. Totalt omfattar entreprenader 231 lägenheter och 3 lokaler.

Byggtid

2017-01-02 – 2019-05-01

Entreprenadform

Totalentreprenad

Förskola Melongatan – Västra Frölunda

Nyproduktion av förskola i två plan med 5 avdelningar på Melongatan i Fiskebäck, Västra Frölunda. Förskolan har ett tillagningskök och komplementbyggnader för återvinningshus och förråd.

Byggtid

2017-11-15 – 2019-05-31

Entreprenadform

Generalentreprenad

Bohusgården etapp 4 – Uddevalla

Tillsammans med kunden har vi utformat denna hotellfastighet med 69 sviter som kan omvandlas till 138 hotellrum. Byggnaden är sammankopplad med befintligt hotell via en gångbro som innehåller transportled och 6 stycken mindre konferensrum.

Byggtid

2017-06-05 – 2019-06-01

Entreprenadform

Totalentreprenad, Förtroende

Norra Klöverstigen – Nödinge

Nödinge. Nyproduktion av 22 lägenheter i tre huskroppar. Projektet innebar en förtätning av ett befintligt bostadsområde där utrymmet begränsades av kringliggande hus och försiktighet krävdes för att inte inkräkta allt för mycket på boendes vardag

Byggtid

2016-04-01 – 2018-03-31

Entreprenadform

Totalentreprenad

Gruppboende Sandliden – Uddevalla

En nybyggnad av gruppbostad, med 8 st. lägenheter samt allmänna utrymmen, personalutrymmen och teknikutrymme. Förutom huvudbyggnad finns kallförråd och miljöhus. Dessutom ingår gårdsmiljö samt parkering och angöring.

Byggtid

2015-04 – 2016-03

Entreprenadform

Totalentreprenad