Älvängen

Projektet är nyproduktion, mitt i trivsamma Älvängen, kommer att bestå av två fastigheter med totalt 78 st lägenheter.

Beställare: Alebyggen