XL-Byggvauhandel i Mölndal

Nyproduktion av lokaler för byggvaruhandel, byggstart våren 2019