Öjersjö Storegård om och tillbyggnad av skola

PJ Bygg har tecknat avtal med Partillebo AB på om- och tillbyggnad av Storegårdsskolan i Öjersjö. Projektet består av tillbyggnad av två huskroppar samt ombyggnad/uppdatering av befintliga skollokaler.

Produktion på plats kommer att komma igång under januari månad 2019.