Melongatan förskola

PJ Bygg bygger för Lokalförvaltningen en förskola på Melongatan i Västra Frölunda. Projektet består av nybyggnad av förskola i två plan med 5 avdelningar. Förskolan
kommer ha ett tillagningskök och komplementbyggnader kommer vara återvinningshus och förråd.

Produktion på plats kommer att starta 2018.