bg-gul2

Information till leverantörer

PJBygg hanterar alla leverantörsfakturor i ett elektroniskt flöde och det är avgörande med korrekt utformade fakturor för att få betalt i rätt tid.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto efter ankomstdagen. Såld faktura 45 dagar efter ankomstdagen.

Vi föredrar pdf-fakturor och eventuella bilagor ska vara med i samma fil som fakturan.

Vår fakturamailadress: faktura@pjbygg.se

Vid eventuella frågor/problem med pdf-fakturan till vår fakturamailadress, vänligen kontakta Ingrid Sjösten.

För utförda byggnadsarbeten tillämpar vi omvänd skattskyldighet för moms och då ska fakturan även innehålla vårt momsregistreringsnummer och text enligt nedan:

Omvänd skattskyldighet för moms avseende byggtjänster. Kundens momsregistreringsnummer: SE 556198-489801

Fakturor som ej är korrekt utformade kommer att returneras och åsättas nytt förfallodatum när korrigerad faktura erhållits.

Fakturaadress vid fakturering via vanlig post:

PJBygg
Svanvik 232
471 72 Hjälteby

Per Jacobsson Byggnads AB
Org.nr 556198-4898

tel 0304-67 85 60
epost info@pjbygg.se

Besöks- & postadress
Svanvik 232
471 72 Hjälteby

fb2

Per Jacobsson Bygg i Göteborg AB
Org.nr 559151-2115

tel 0304-67 85 60
epost info@pjbygg.se

Besöksadress
Johannefredsgatan 4
431 53 Mölndal