bg-gul2

Välkommen att kontakta oss

Per Jacobsson Byggnads AB
Org.nr 556198-4898

tel 0304-67 85 60
epost info@pjbygg.se
fax 0304-66 78 63

Besöks- & postadress
Svanvik 232
471 72 Hjälteby

fb2

Per Jacobsson Bygg i Göteborg AB
Org.nr 559151-2115

tel 0304-67 85 60
epost info@pjbygg.se
fax 0304-66 78 63

Besöksadress
Johannefredsgatan 4
Mölndal

Information till leverantörer

Fakturor skickas i första hand elektroniskt till faktura@pjbygg.se . För att vi ska kunna behandla fakturan behöver den vara märkt med projektnummer.

VD/Arbetschef

Mikael Johansson
tel 070-619 70 65
mikael.johansson@pjbygg.se

Arbetschef

Per Lundqvist
tel 073-831 70 65
per.lundqvist@pjbygg.se

Ekonomiansvarig

Ingrid Sjösten
tel 070-381 51 52
ingrid.sjosten@pjbygg.se

Löner & administration

Ulrika Caspersson
tel 0768-00 21 33
ulrika.caspersson@pjbygg.se

Entreprenadingenjör

Elena Carlsson
tel 070-795 28 38
elena.carlsson@pjbygg.se

Therese Örstig
tel 0733-877065
therese.orstig@pjbygg.se

Magdalena Larsson
tel 070-733 50 65
magdalena.larsson@pjbygg.se

KMA/Personal/Centrala inköp

Anders Johansson
0703-26 13 56
anders.johansson@pjbygg.se

Mattias Rydgren
070-33 49 065
mattias.rydgren@pjbygg.se

Kalkyl

Roger Hermansson, Kalkylchef
070-169 23 70
roger.hermansson@pjbygg.se

Patrik Andersson
tel 0790-79 70 65
patrik.andersson@pjbygg.se

Eftermarknad

felanmalan@pjbygg.se

Projektutveckling / Förtroendeentreprenader

Tom Knutsson
tom.knutsson@pjbygg.se

Lars Wennerlöf
tel 070-666 40 65
lars.wennerlof@pjbygg.se

Annica Almroth
tel 0720-18 20 65
annica.almroth@pjbygg.se