Hotell Bohusgården, Uddevalla

Nyproduktion av 135 hotellrum sammankopplade med befintlig hotellbyggnad via en bro, färdigställs sommaren 2019