Förskola i Munkebäck, Göteborg

Nyproduktion av förskola med 6 avdelningar, färdigställs sommaren 2019