Bromeliusgatan förskola

PJ Bygg bygger för Lokalförvaltningen en förskola på Bromeliusgatan i Munkebäck. Projektet består av nybyggnad av förskola i två plan med 6 avdelningar. Förskolan kommer ha ett tillagningskök och komplementbyggnader kommer vara återvinningshus och förråd.

Produktion på plats kommer att starta 2018.