22 lägenheter i Nödinge

Nyproduktion av 22 lägenheter i tre huskroppar för Alebyggen AB. Projektet innebar en förtätning av ett befintligt bostadsområde.

  • Kund, Alebyggen AB
  • Entreprenadform, Totalentreprenad
  • Färdigställt, 2018